Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom transporter, lastarbeten, containeruthyrning, avfallshantering, återvinning och vägning av transporter och avfall. Vi är mycket måna om återvinning och tillhandahåller snabb service till riktigt bra priser. Välkommen att kontakta oss för offert på mail@beges.nu

Transporter & lastning

 • Vi utför transporter med liftdumper, komprimatorbil och lastväxlare med släp – allt från sopor till återvinningsmaterial & skrot med mera.
 • Vi har tillstånd att transportera gods, avfall & farligt avfall (ADR).
 • Vi utför diverse arbeten med lastmaskin.
 • Vi lagerhåller och säljer grus samt jord, singel och fyllnadsmassor.

 

Containeruthyrning

 • Vi har containers som för alla behov – både för företag och privat bruk. Vi erbjuder både öppna och täckta containers från 3 – 44 m3. Vi kan även tillhandahålla plastkärl och säckställ i olika storlekar för renhållning och återvinning.
 • Vi kan ta emot och behandla de flesta typer av avfall.
 • Vi erbjuder snabb bortforsling och garanterar att avfallet sorteras och tas om hand på rätt sätt.
 • Vid beställning förser BEGES er med containrar eller behållare på önskad plats, Ni sorterar/slänger ert avfall som vi sedan tömmer eller hämtar och tar hand om på rätt sätt. Vi förser er även med statistik på allt insamlat avfall om så önskas.

 

Återvinning

 • Fullständiga lösningar på hela Er avfallshantering.
 • Vi jobbar alltid i möjligaste mån för att allt avfall ska kunna återvinnas eller återanvändas.
 • Vi har samarbetsavtal med ett flertal företag som tar emot glas, metall, miljöfarligt avfall, papper, plast, virke, tryckimpregnerat trä och brännbart avfall till energiåtervinning och fettåtervinning.

 

Fordonsvåg

 • Vi har en 24 meter lång fordonsvåg som vårt material vägs in på. Vi kan alltså förse våra kunder med redovisning över avfall som uppkommit och givetvis även vart det tagit vägen.
 • Välkommen att kontakta oss om du är i behov av att väga ditt fordon eller något annat större objekt.

 

Adress
BEGES Containerservice AB
Borrgatan 3
565 91 Mullsjö
Telefon
0392 - 123 59

E-post
mail@beges.nu
Renhållning sedan 1978
© 2018 BEGES Containerservice AB
Webbproduktion Divido IT Webb Reklam