Välkommen till BEGES Renhållning sedan 1978

Vår affärsidé

BEGES Containerservice skall med hög kvalitet och service erbjuda sina kunder förstklassiga transporter och tjänster kring avfall och återvinning. Vår verksamhet skall präglas av stor miljöhänsyn och alltid utföras av kompetent personal.

Nyheter

Händer på BEGES

Aktuell information

Sorteringsanläggning

Vi har öppnat egen sorteringsanläggning där företag mot avgift kan lämna in sitt verksamhetsavfall, måndag – fredag 7 – 17.

Sophämtning och skötsel av ÅVC

Då vi nu lämnar över ansvaret för sophämtning och skötsel av ÅVC, vill vi tacka Er, alla trevliga kunder, för gott samarbete under åren som gått.

Certifieringar för BEGES Containerservice AB

Vårt företag är kvalitets-, miljö- , arbetsmiljö-, och trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1och ISO 39001.
Adress
BEGES Containerservice AB
Borrgatan 3
565 91 Mullsjö
Telefon
0392 - 123 59

E-post
mail@beges.nu
Renhållning sedan 1978
© 2018 BEGES Containerservice AB
Webbproduktion Divido IT Webb Reklam